Στατιστικά

Συνολικές Αναφορές
4,747
Ολοκληρωμένες
1,113
Προς διαχείριση
101
Ανατέθηκαν / Προγραμματίστηκαν
2,551
Σύνολο αναφορών ανά κατάσταση αναφοράς για κάθε επαρχία
Κατάσταση Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος
Ελήφθη / Προς διαχείριση 26 40 33 0 2
Ειδοποιήθηκε η αρμόδια αρχή 664 666 370 390 35
Προγραμματίστηκε επιδιόρθωση 123 142 75 41 45
Ολοκληρώθηκε 627 177 242 26 41
Απορρίφθηκε 460 276 135 24 87
Σύνολο 1900 1301 855 481 210
Κατάσταση αναφορών ανά επαρχία
Αναφορές ανά επαρχία
Αναφορές ανά κατάσταση και αρμόδια αρχή
Επιλέξτε την Αρμόδια Αρχή για την οποία ενδιαφέρεστε

Δεν υπάρχουν καταχωρίσεις δεδομένων

Αρμόδιες αρχές με τις ψηλότερες επιδόσεις

Οι επιδόσεις υπολογίζονται με βάση τον αριθμό αναφορών που ανατέθηκαν στην κάθε υπηρεσία σε σχέση με το συνολικό αριθμό αναφορών αλλά και αυτών που έχουν ολοκληρωθεί από την αρχή. Ο δείκτης επίδοσης έχει κλίμακα τιμών από το 0 μέχρι το 5. Το 5 αναφέρεται στην καλύτερη επίδοση.

ΑΑ Αρμόδια Αρχή Δείκτης Επίδοσης
1 Τμήμα Δημοσίων Έργων Λευκωσίας 4,64
2 Δήμος Λευκωσίας 4,25
3 Δήμος Στροβόλου 2,84
4 Δήμος Αραδίππου 2,67
5 Τμήμα Δημοσίων Έργων Λάρνακας 1,72
Κατηγορίες υποδομών με τη μεγαλύτερη συχνότητα
ΑΑ Κατηγορία Αριθμός αναφορών
1 Οδόστρωμα 1794
2 Πεζοδρόμιο, πεζόδρομος 1204
3 Άλλο 367
4 Πινακίδα τροχαίας 290
5 Φωτισμός 203