Στατιστικά

Συνολικές Αναφορές
3,805
Ολοκληρωμένες
761
Προς διαχείριση
56
Ανατέθηκαν / Προγραμματίστηκαν
2,167
Σύνολο αναφορών ανά κατάσταση αναφοράς για κάθε επαρχία
Κατάσταση Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος
Ελήφθη / Προς διαχείριση 29 6 19 2 0
Ειδοποιήθηκε η αρμόδια αρχή 547 528 416 299 28
Προγραμματίστηκε επιδιόρθωση 105 135 31 39 39
Ολοκληρώθηκε 405 153 152 26 25
Απορρίφθηκε 380 234 115 22 70
Σύνολο 1466 1056 733 388 162
Κατάσταση αναφορών ανά επαρχία
Αναφορές ανά επαρχία
Αναφορές ανά κατάσταση και αρμόδια αρχή
Επιλέξτε την Αρμόδια Αρχή για την οποία ενδιαφέρεστε

Δεν υπάρχουν καταχωρίσεις δεδομένων

Αρμόδιες αρχές με τις ψηλότερες επιδόσεις

Οι επιδόσεις υπολογίζονται με βάση τον αριθμό αναφορών που ανατέθηκαν στην κάθε υπηρεσία σε σχέση με το συνολικό αριθμό αναφορών αλλά και αυτών που έχουν ολοκληρωθεί από την αρχή. Ο δείκτης επίδοσης έχει κλίμακα τιμών από το 0 μέχρι το 5. Το 5 αναφέρεται στην καλύτερη επίδοση.

ΑΑ Αρμόδια Αρχή Δείκτης Επίδοσης
1 Τμήμα Δημοσίων Έργων Λευκωσίας 4,65
2 Δήμος Λευκωσίας 3,27
3 Δήμος Αραδίππου 3,11
4 Δήμος Στροβόλου 2,93
5 Δήμος Λεμεσού 1,44
Κατηγορίες υποδομών με τη μεγαλύτερη συχνότητα
ΑΑ Κατηγορία Αριθμός αναφορών
1 Οδόστρωμα 1550
2 Πεζοδρόμιο, πεζόδρομος 966
3 Άλλο 272
4 Πινακίδα τροχαίας 199
5 Φωτισμός 168