Στατιστικά

Συνολικές Αναφορές
2,997
Ολοκληρωμένες
332
Προς διαχείριση
71
Ανατέθηκαν / Προγραμματίστηκαν
2,061
Σύνολο αναφορών ανά κατάσταση αναφοράς για κάθε επαρχία
Κατάσταση Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος
Ελήφθη / Προς διαχείριση 27 37 7 0 0
Ειδοποιήθηκε η αρμόδια αρχή 500 655 425 259 26
Προγραμματίστηκε επιδιόρθωση 66 46 16 39 29
Ολοκληρώθηκε 227 49 21 23 12
Απορρίφθηκε 294 72 91 13 63
Σύνολο 1114 859 560 334 130
Κατάσταση αναφορών ανά επαρχία
Αναφορές ανά επαρχία
Αναφορές ανά κατάσταση και αρμόδια αρχή
Επιλέξτε την Αρμόδια Αρχή για την οποία ενδιαφέρεστε

Δεν υπάρχουν καταχωρίσεις δεδομένων

Αρμόδιες αρχές με τις ψηλότερες επιδόσεις

Οι επιδόσεις υπολογίζονται με βάση τον αριθμό αναφορών που ανατέθηκαν στην κάθε υπηρεσία σε σχέση με το συνολικό αριθμό αναφορών αλλά και αυτών που έχουν ολοκληρωθεί από την αρχή. Ο δείκτης επίδοσης έχει κλίμακα τιμών από το 0 μέχρι το 5. Το 5 αναφέρεται στην καλύτερη επίδοση.

ΑΑ Αρμόδια Αρχή Δείκτης Επίδοσης
1 Τμήμα Δημοσίων Έργων Λευκωσίας 4,54
2 Δήμος Λευκωσίας 2,92
3 Δήμος Στροβόλου 1,82
4 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Γραφείο Πάφου 1,26
5 Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού 1,26
Κατηγορίες υποδομών με τη μεγαλύτερη συχνότητα
ΑΑ Κατηγορία Αριθμός αναφορών
1 Οδόστρωμα 1255
2 Πεζοδρόμιο, πεζόδρομος 773
3 Άλλο 185
4 Πινακίδα τροχαίας 162
5 Φωτισμός 139